Cảnh báo rủi ro


Giao dịch các loại tài sản vô hình ẩn chứa rất nhiều rủi ro. Giá có thể dao động vào bất kỳ ngày nào. Do biến động giá như vậy, bạn có thể thu được hoặc mất giá trị tài sản của mình tại bất kỳ thời điểm nào. Bất kỳ loại nào cũng có thể bị huỷ hoại và thậm chí có thể trở nên vô giá trị. Luôn luôn có một rủi ro cố hữu mà thiệt hại sẽ xảy ra như là kết quả của việc mua, bán hoặc kinh doanh bất cứ thứ gì tại nơi giao dịch.

Việc mua bán Bitcoin cũng có những rủi ro nhất định, không giống với các loại tiền tệ, hàng hoá hoặc sản phẩm khác trên thị trường.

Hầu hết các loại tiền tệ được sự hỗ trợ từ quỹ dự trữ chính phủ hoặc các pháp nhân khác, cũng như các mặt hàng như vàng và bạc, Bitcoin là 1 loại tài sản vô hình “phẳng”, chỉ được hỗ trợ bởi thuật toán, công nghệ và sự tin tưởng. Loại tài sản này được phân quyền hoàn toàn, nghĩa là không có bất kỳ biện pháp nào có thể bảo vệ giá trị Bitcoin trong 1 cuộc khủng hoảng hoặc phát hành nhiều đơn vị hơn.

Bitcoin là một hệ thống thanh toán toàn cầu tự động và phần lớn không được kiểm soát. Khi sử dụng Bitcoins – người mua bán tin tưởng vào hệ thống số, phân quyền và chủ yếu là hệ thống ẩn danh, dựa vào mạng P2P và mật mã để duy trì tính toàn vẹn của nó.

Hoạt động kinh doanh Bitcoin dễ bị bong bóng phi lý hoặc hợp lý hoặc mất hoàn toàn lòng tin, điều này có thể phá vỡ cung cầu. Bất kỳ hành động nào, thậm chí kết nối từ xa với Bitcoins có thể phá vỡ lòng tin vào đồng tiền này, như là những thay đổi bất ngờ của các nhà phát triển tiền tệ, sự áp chế của chính phủ, việc tạo ra một giải pháp thay thế Bitcoin hay thậm chí là giảm phát hoặc lạm phát. Sự tin tưởng cũng có thể bị sụp đổ vì những vấn đề kỹ thuật khác nhau: nếu sự ẩn danh của hệ thống có thể bị tổn hại, các khoản tiền bị mất hoặc bị đánh cắp, hoặc trong trường hợp các hacker hoặc các chính phủ có thể ngăn chặn việc xử lý các giao dịch Bitcoin.

Có thể có các rủi ro khác chưa được lường trước hoặc nhận diện trong Điều khoản sử dụng này.Điều khoản sử dụng.

Mỗi người dùng phải cân nhắc cẩn thận tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của mình liệu có phù hợp để mua bán/kinh doanh Bitcoins hay không.