1. Đăng ký tài khoản và lấy link giới thiệu
  2. Mời bạn bè đăng ký tham gia thông qua link giới thiệu
  3. Nhận ngay 100 TDC và 8% hoa hồng giới thiệu đầu tư thành công

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

Chương trình này được áp dụng từ ngày 8/3/2019

*Lưu ý: Trustdex có quyền đưa ra các chính sách thưởng và chương trình có thể thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế.