Hãy chọn gói đầu tư phù hợp nhất với bạn
Trustdex đã chính thức cho ra mắt QUỸ ĐẦU TƯ TDC nhằm tập trung phát triển ngân hàng tài sản số. QUỸ ĐẦU TƯ TDC bắt đầu mở bán các gói đầu tư: từ 10,000 đến 500,000 TDC. Nguồn vốn huy động này: + 30% vốn để mua vào TDC mỗi tháng, đảm bảo TDC tăng giá ít nhất 2% đến 5% mỗi tháng. + 70% cho các hoạt động đầu tư phát triển robot, công nghệ, xây dựng đại lý, phát triển người dùng... - Khác với các gói đầu tư thông thường QUỸ ĐẦU TƯ TDC cam kết trả lãi VNDC theo từng tháng với mức lãi suất cạnh tranh từ 2 đến tối đa là 6%/ tháng. - Trả lãi hàng tháng bằng TDC, TDC này sẽ được quy đổi ra VNDC trả vào ví khách hàng trên Trustdex. Trường hợp giá TDC tại thời điểm nhận lãi thấp hơn giá trị lúc đầu tư, thì giá trị TDC lúc chia lãi tính theo giá trị TDC lúc đầu tư. - Hình thức đầu tư TDC bằng: BTC, ETH, VNDC. - Số TDC nhận được khi đầu tư sẽ không được sử dụng (tạm khóa) trong thời gian đầu tư.

Gói đầu tư 1

10,000 TDC
 • Thời gian đầu tư: 12 tháng
 • Lãi suất: 2%/tháng
 • Tổng lãi suất: 24%

Chọn hình thức đầu tư

Gói đầu tư 2

20,000 TDC
 • Thời gian đầu tư: 12 tháng
 • Lãi suất: 2.5%/tháng
 • Tổng lãi suất: 30%

Chọn hình thức đầu tư

Gói đầu tư 3

30,000 TDC
 • Thời gian đầu tư: 12 tháng
 • Lãi suất: 3%/tháng
 • Tổng lãi suất: 36%

Chọn hình thức đầu tư

Gói đầu tư 4

50,000 TDC
 • Thời gian đầu tư: 12 tháng
 • Lãi suất: 3.5%/tháng
 • Tổng lãi suất: 42%

Chọn hình thức đầu tư

Gói đầu tư 5

80,000 TDC
 • Thời gian đầu tư: 12 tháng
 • Lãi suất: 4%/tháng
 • Tổng lãi suất: 48%

Chọn hình thức đầu tư

Gói đầu tư 6

100,000 TDC
 • Thời gian đầu tư: 12 tháng
 • Lãi suất: 5%/tháng
 • Tổng lãi suất: 60%

Chọn hình thức đầu tư

Gói đầu tư 7

200,000 TDC
 • Thời gian đầu tư: 12 tháng
 • Lãi suất: 5.5%/tháng
 • Tổng lãi suất: 66%

Chọn hình thức đầu tư

Gói đầu tư 8

500,000 TDC
 • Thời gian đầu tư: 12 tháng
 • Lãi suất: 6%/tháng
 • Tổng lãi suất: 72%

Chọn hình thức đầu tư