Biểu phí

* Lịch biểu phí sẽ thay đổi theo thời gian

 

Tiền tệ Phương thức thanh toán Nạp Rút tiền
VNDC VNDC 0 VNDC 11,000 VNDC
BTC Crypto 0 BTC 0.0005 BTC
ETH Crypto 0 ETH 0.01 ETH
LTC Crypto 0 LTC 0.001 LTC
BCH Crypto 0 BCH 0.001 BCH
USDT Crypto 0 USDT 1 USDT
DUC Crypto 0 DUC 0 DUC
Tiền tệ Mua Bán
VNDC 0 VNDC 0 VNDC
BTC 0 BTC 0 BTC
ETH 0 ETH 0 ETH
LTC 0 LTC 0 LTC
BCH 0 BCH 0 BCH
USDT 0 USDT 0 USDT
Markets Mua Bán
VNDC 0.10% 0.10%
BTC 0.25% 0.25%
Tiền tệ Kỳ hạn
ETH 01 Tháng (2%) 03 Tháng (7%) 06 Tháng (16%)
BTC 01 Tháng (2%) 03 Tháng (7%) 06 Tháng (16%)
BCH 01 Tháng (2%) 03 Tháng (7%) 06 Tháng (16%)
DUC 05 Tháng (15%) 08 Tháng (24%) 13 Tháng (39%)
Tiền tệ Kỳ hạn
BTC 01 Tháng (1%) 03 Tháng (3.3%) 06 Tháng (7.2%) 12 Tháng (16.8%)
ETH 01 Tháng (1%) 03 Tháng (3.3%) 06 Tháng (7.2%) 12 Tháng (16.8%)
VNDC 01 Tháng (1%) 03 Tháng (3.3%) 06 Tháng (7.2%) 12 Tháng (16.8%)
Tiền tệ Phí
BTC 0.10%
ETH
BCH
LTC
USDT
VNDC
Hệ thống
50,000 USD
*TRUSTDEX.IO khoản phí giao dịch bao gồm
0.1%/Giao dịch
Account User fee* Used for sales associates and customers
Số lượng người dùng /tài khoản Phí/năm Ghi chú
1000 1$/account Được sử dụng cho các đối tác bán hàng và khách hàng
5000 0.85$/account Được sử dụng cho các đối tác bán hàng và khách hàng
10000 0.7$/account Được sử dụng cho các đối tác bán hàng và khách hàng
20000 0.5$/account Được sử dụng cho các đối tác bán hàng và khách hàng