Chương trình đấu giá Gửi tiết kiệm TDC
Lãi suất khởi điểm: 129%/ 12 tháng. Nhận cuối kỳ, nhận TDC, quy đổi trực tiếp VNDC theo giá trị trên sàn Trustdex tại thời điểm nhận lãi suất. Đấu giá theo hình thức ai chọn lãi suất thấp nhất thì được. Thời gian mở đấu giá từ 9 giờ sáng ngày 01 đến 11 giờ trưa ngày 01 hàng tháng. Ngoài ra: Quý vị sẽ được tặng thêm 3 lượt đấu giá cho mỗi đơn hàng gửi tiết kiệm tiếp theo. Yêu cầu bắt buộc: + Người tham gia phải có ít nhất 10.000 TDC không bị khóa + Mỗi người chỉ được tham gia tối đa 3 gói đầu tư/tháng. + Mỗi gói, mỗi người chơi chỉ được 5 lần đặt giá. + Người chơi cần có 1 đơn hàng gửi tiết kiệm còn hiệu lực khi tham gia đấu giá lãi suất trong tháng ** Cảnh báo: Nếu phát hiện đơn hàng đấu giá có hành vi gian lận thì đơn hàng đấu giá gửi tiết kiệm sẽ bị hủy.